Please confirm you are human.

Sofia, Sofia, Bulgaria


well-meaning / Добронамерени
face-to-face.gif
Face-to-Face
CitySofia
Postal Code1000
Primary LanguageBulgarian
Meeting DaySunday
Meeting RegularityMonthly
Primary Contact NameClick to see
Primary Contact EmailClick to see
Primary Contact PhoneClick to see

Събираме се и обсъждаме различни теми от книгата и живота. Разясняваме си един друг трудните за разбиране отведнъж текстове и нови понятия. Книгата изисква време разбиране и усмисляне;) Подхождаме към нея като към енциклопедия за живота, космогенезиз за човечеството.

Edit Study Group


Copyright © 2011-2023
Urantia Book Study Group Directory
All Rights Reserved