Please confirm you are human.

Sofia, Sofia, Bulgaria


Истина, красота и добронамереност
face-to-face.gif
Face-to-Face
CitySofia
Postal Code1000
Primary LanguageBulgarian
Meeting DaySunday
Meeting RegularityMonthly
Primary Contact NameClick to see
Primary Contact EmailClick to see
Primary Contact PhoneClick to see

Събираме се четем и обсъждаме различни теми от книгата и живота. Разясняваме си един друг трудните за разбиране отведнъж текстове и нови понятия. Книгата изисква време разбиране и усмисляне в събран опит;) Подхождаме към нея като към енциклопедия за живота, космогенезиз за човечеството и откровение.

Edit Study Group


Copyright © 2011-2024
Urantia Book Study Group Directory
All Rights Reserved